Projekt undervisning i iværksætteri

Projekt Undervisning i Iværksætteri er et EU-Socialfondsprojekt, der har til formål at udvikle og implementere undervisningsforløb, der giver elever fra erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier iværksætterkompetencer i forhold til at starte egen virksomhed.


Undervisning i iværksætteri betyder, at de unge via deres undervisning skal have redskaber og viden, der giver dem lyst og mod til at kaste sig ud i iværksætteri.
De skal have redskaber, der hjælper dem til at drive en sund og bæredygtig forretning, og som sætter dem i stand til at svare på spørgsmål som:

- Hvordan opstilles en forretningsplan, og hvordan sættes den i værk?
- Hvem i mit netværk ved noget om…… og er det ok at kontakte dem?
- Er der marked til min ide? Og hvordan analyserer jeg det?
- Hvordan skal jeg udvikle min ide, så den bliver til en succesfuld forretning?
- Hvis jeg får brug for hjælp, hvor kan jeg så gå hen?


Projekt undervisning i iværksætteri har netop fokus på at hjælpe de unge med den form for faktuel viden, men også på at opnå mere generelle entreprenørielle kompetencer som fx samarbejdskompetencer, mod og vilje til at opstarte virksomhed. Baggrunden er et ønske om at motivere flere unge til at se sig selv som iværksættere, så deres potentiale for iværksætteri bliver udløst. Her i landet har vi desværre ikke samme tradition for iværksætteri blandt studerende og nyuddannede som i fx andre EU lande, og derfor er målet, at Projekt undervisnings i iværksætteri kan være en medvirkende katalysator til dette.

Iværksætteri har Projekt UIIV defineret som:
 
 
“Opstart af (egen) virksomhed”. 

Det betyder, at den virksomhed, man starter, kan tilbyde såvel produkter som services og ydelser. Uanset om der er tale om en ydelse (fx en håndværksydelse) eller salg af et produkt, kan det man tilbyder være enten: 
 

  • nyt og banebrydende, fx: 

  • en helt ny måde at løse et problem på 

  • et helt nyt produkt, der opfylder et behov 

eller 
 

  • gammelt og kendt. fx: 

  • gensalg af varer, man har købt 

  • samme håndværksydelse som andre i byen 

 
Fælles for al virksomhedsopstart er, at der skal være tale om at skabe ”værdi for andre”, og den værdi der er tale om, kan være social, økonomisk eller kulturel. Iværksætteri behøver derfor ikke indeholde en opfinderdimension. 
(https://uiiv.dk/projektets-definitioner-paa-ivaerksaetteri/) 

 

Iværksætteriundervisning skal derfor lede frem til elevernes tilegnelse af iværksætterviden og iværksætterkompetencer der rummer; 

 

”Indhold, metoder og aktiviteter, der understøtter motivation, kompetence og erfaring, som gør det muligt at opstarte og lede en virksomhed” – FFE. 

 

Sammen med Fonden For Entreprenørskab har Projekt UIIV defineret 4 kompetenceområder med 16 tilhørende færdigheds- og vidensmål. Dette er sket med inspiration i FFE´s taksonomi og projektets egen definition for iværksætteri, som du kan downloade her.På dette site kan du
- læse mere om projektet
- finde 30 længere undervisningsforløb og 21 korte inspirationsforløb, der alle er udviklet i forbindelse med Projekt UIIV
- finde opkvalificeringsmateriale fra både et internt DEP forløb og et større forløb fra VIA
- finde en antologi og håndbog i ledelse der begge er udvikle ifm. projektet
- finde 3 cases og 7 rollemodelsfilm
- læse mere om Fonden For Entreprenørskabs Kickstart Programme, et undervisningsforløb i iværksætteri, der er udviklet med afsæt i projekt UIIV - og med afsæt i erhvervsuddannelsernes faglighed

 

Hvis du vil vide mere om projektet, så læs projektets hjemmeside: www.uiiv.dk eller
kontakt Projektleder Anne Bahn Eghøje Mail: abeg@zbc.dk eller Mobil: 2844 2029

Ønsker du at vide mere om undervisning i iværksætteri og hvad Fonden For Entreprenørskab kan hjælpe dig med, så kontakt

Beate Laubel Boysen på mobil: 4033 0014 eller E-mailbeate@ffefonden.dk  

 

 

Projektleder Anne Bahn Eghøje fortæller i denne video om Projekt Undervisning i iværksætteri. Anne kommer bl.a. ind på baggrunden for projektet samt formål og krav i forhold til temaet iværksætteri, hvad får eleverne ud af at deltage og hvad kan iværksætterkompetencer også føre til. Desuden fortæller Anne om hvilke skoler, der med i projektet. Se videoen her:

 

Projekt Undervisning i Iværksætteri er skabt i samarbejde med dets partnere:                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Og med støtte fra: