DEP program

På EUC Nordvestsjælland eksisterer et internt programspor (DEP-programmet), der har til formål at yderligere kvalificere medarbejdernes deltagelse i den semi-akademiske erhvervsskolelæreruddannelse, diplom i erhvervspædagogik (DEP). Det interne program udfordrer - parallelt med undervisningen på professionshøjskolerne - medarbejderne i de skriftlige genrer, men også i forhold til de praksisudfordringer og organisatoriske udviklingskrav medarbejderne til dagligt står i.

 Projektberetning om arbejdet omkring innovation og iværksætteri


I forbindelse med EUC NVS deltagelse i udviklingsarbejdet med projekt UIIV, har dette programspor været benyttet i forhold til udviklingen af viden om, hvordan man som underviser etablerer en mere innovativ og iværksættende undervisning. De medarbejdere, der har deltaget i dette udviklingsarbejde med UIIV, har arbejdet på at gennemføre modulet: Undervisningsplanlægning og didaktik. Netop dette modul og de tanker der ligger bagved, har været oplagt at benytte tværfagligt, da modulet netop har kunnet levere det nødvendige didaktisk eksperimenterende rum, hvor medarbejderne har fået mulighed for at koble UIIVs projektopdrag med at skabe viden og praksis om hvordan en innovativ og iværksættende undervisning planlægges, gennemføres og evaluereres.   

 

For at lede det tværfaglige projekt mellem opdraget fra UIIV på den ene side og professionshøjskolens formelle uddannelseskrav på den anden, har der været etableret 7 hele undervisningsdage, dækkende for tre forløb: 

Tema forløb 1: Introduktion til modul 2 + indkredsning af begreber om iværksætteri og innovation

Tema forløb 2: Operationalisering af nye begreber om iværksætteri og innovation og viden i forhold til et konkret undervisningsforløb

Tema forløb 3: Færdiggørelsen af ny-didaktiseret konkret undervisningsforløb med fokus på iværksætteri og innovation

Igennem det tværfaglige projektarbejde, har er der været et stort fokus på at definere hvilke forudsætninger en mere innovativ og iværksættende undervisning hviler på. Herunder er der særligt anlagt forskellige typer af underviserhabitus der enten understøtter eller modvirker en innovativ og iværksættende undervisning. Helt naturligt har mange af medarbejderne i deres arbejde med dette, både med elever og sig selv, derfor analytisk taget udgangspunkt i deres egne undervisningsmetoder og personlige overbevisninger. Dette har været et solidt anker for dem, for at blive klogere på hvad de faktisk foretager sig i undervisningen med eleverne, og hvilken opdragelse og mål der intentionel arbejdes hen imod. I en efterfølgende proces, har de med de nye begreber – både inden for undervisningsplanlægning og didaktik, men også forhold til begreber om iværksætteri og innovation – været nødsaget til at reflektere og udvikle deres undervisningsprogrammer. Både med hensyn til valg af materialer – men i sær med hensyn til hvordan deres undervisningstilgang og metoder benyttes.     

 

Herunder er de overordnede temaer beskrevet, men ikke med tilhørende slides, da undervisningen som beskrevet ovenfor, foregik parallelt med undervisningen på professionshøjskolerne. Det var derfor nødvendigt for den pågældende underviser fra EUC NVS at være omstillingsparat og klar til dialog med lærerne, så effekten af deres undervisning var optimal.
Yderligere findes lærernes modulopgave, samt et eksempel på en af lærernes skriftlige opgaver. 

 

Al materiale findes i menuen til højre.