Opkvalificeringsforløb i iværksætteri

Med UIIV´s opkvalificeringsforløb, der er skabt i samarbejde med VIA, får du som underviser og vejleder kompetencen til at give de unge redskaber til at få succes med at starte og drive egen virksomhed. Læs mere om UIIV´s opkvalificeringsforløb og kursets struktur herunder:

Kursets indhold og form

På kurset får du et teoretisk og metodisk fundament for at udvikle og gennemføre undervisning, der understøtter udviklingen af dine elevers iværksætterikompetencer.
Formen på kurset er tilrettelagt sådan, at du som deltager på kurset bliver undervist om iværksætteri og dermed får viden om forskellige teorier, metoder, værktøjer og mulige sparringspartnere. Samtidig underviser vi også gennem iværksætteri. Det er en undervisningsform hvor deltagerne lærer om metoder og værktøjer gennem konkret afprøvning af disse. Vi kalder det øvebaner og du arbejder her med at udvikle eller ’ iværksætte’ din undervisning. Vores erfaring er, at denne form understøtter lysten til at gå hjem og afprøve iværksætteriundervisning på eleverne.
I mellem de to kursusdele skal du lave et eller flere eksperimenter i din undervisning med udgangspunkt i det vi arbejder med på kurset og de fagmål projektet har udviklet for iværksætteriundervisning. Efter kurset skal du på basis af dine eksperimenter udvikle et undervisningsforløb, som gennem projektet kan deles med andre undervisere.

For kort resume, læs mere her

 

I menuen til højre kan du downloade det samlede materiale.

 

Herunder introduceres der kort til kurset:

 

Kursets struktur:

 

Kursets læringsmål:

 

 

Hvad skal der til for, at du kan undervise eller vejlede, så det styrker de unges lyst og mulighed for at blive fremtidens iværksættere?

 

Dine kompetencer er afgørende, når iværksætteri skal integreres i undervisningen eller vejledningen. Derfor er det vigtigt, at du bliver klædt på til at kunne arbejde didaktisk med iværksætteri i praksis, og at du får viden og praktisk kunnen for derigennem at skabe rammerne for at eleverne får blik for og lyst til at opbygge og drive egen virksomhed.
På opkvalificeringskurset får du både viden og værktøjer til at arbejde indholdsmæssigt og didaktisk med iværksætteri.

Det faglige indhold:

Det faglige indhold tager afsæt i de nyudviklede fagmål for modulet ”Iværksætteri” samt.

– Iværksætteri i samfundet og branchen
– Kreativitet og idéudvikling
– Forretningsmodel og markedsføring, herunder konkurrentanalyse
– Preto- og prototyping og produktudvikling
– Didaktik, facilitering og underviseren som proceskonsulent
– Kompetencer og karriere som iværksætter
– Hvad er udfordringerne som iværksætter, herunder jura, økonomi, etablering

 

Deltagerens udbytte:

Når du har gennemført kurset, har du kompetencer til at arbejde indholdsmæssigt og didaktisk med iværksætteri i din undervisnings- eller vejlederpraksis.
Du bliver i stand til at:

– Tilrettelægge og gennemføre undervisning og vejledning, der udvikler elevernes kompetencer inden for innovation og iværksætteri
– Facilitere innovative processer og understøtte eleverne i produkt- og konceptudvikling.
– Understøtte elever i fht. Virksomhedsopstart, samt nødvendig viden omkring økonomi og forretningsetablering