Forløbsbeskrivelse: Butikken

Navn på underviser: Steen Nielsen

Mail: stni@zbc.dk

Skole: ZBC

Niveau: EUD

Elevantal:

Afviklet: Foråret 2021

Varighed: 120 timer

Formål

I dette tværfaglige forløb skal eleverne styre deres egen butik, hvilket ZBC har stor erfaring med, og noget der harmonerer rigtig godt med at studere på en erhvervsuddannelse. Eleverne skal selv udvikle og administrere en butik, hvilket kræver et større forarbejde, ligesom de løbende vil opnå erfaring og tilegne sig viden for at få til at lykkes.

Eleverne starter med at idegenerere og har hurtig kontakt med skolens tømmerafdeling, med hensyn til at fa beklædt vægge og disk med nyt træ. Derefter tog eleverne kontakt til skolens malerafdeling, samt der blev indkøbt inventar.

Via elevernes markedsanalyse, som både elever og lærere var med til, fandt grupperne ud af hvad der fremtidige brugeres ønsker og behov var til de kommende varer i BUTIKKEN.

Herefter skal eleverne indkøbe, ligesom eleverne fandt ud af, at mange andre afdelinger på ZBC gerne vil kunne sælge deres egne producerede varer.

Derfor har elevgruppen haft samarbejde med:

• Kokke/Tjener skolen (Produkter som kunne sælges op til forskellige højtider)

• Foodhall pa Bredahls gade (Bestilling of Sandwich via en mobil app)

• Landbrug (Gran til jul og deres fantastiske jule spegepølser)

• Gartner (Blomster til haven osv.)

 

BUTIKKEN blev åbnet og eleverne har sideløbende med deres almindelige undervisning, administreret og passet butikken. Desværre blev den hurtigt efter opstart lukket ned igen pga. C-19, hvilket har været utrolig lærerigt og ærgerligt på samme tidspunkt, hvorfor sidste del af forløbet blev afviklet via diverse cases.

 

Forløbet er et stort tværfagligt forløb, hvor der veksles mellem traditionel faglig undervisning og iværksætteriundervisning med BUTIKKEN i fokus. Derfor findes al materialet til dette forløb i menuen til højre og i denne beskrivelse er der kun et udpluk af det samlede undervisningsmateriale.

Tværfaglige områder

Afsætning:

1. Hvad menes der med begrebet "Personlig Salg" i forhold til BUTIKKEN?

2. Hvad menes der med begrebet "Virksomhedens ansigt udadtil"?

3. Beskriv en salgssituation, som kommer igennem Salgstrappens 6 trin!

4. Hvilke behov far man dækket ved et køb i BUTIKKEN (Maslows. behovspyramide)?

5. Hvornår er et behov effektivt/latent?

6. Hvad er forskellen pa Rationelle og Sociale købemotiver?

7. Hvordan ville Beslutningsprocessen se ud, ved et køb of en pose Haribo Matador Mix?

8. Hvad er forskellen pa Tab og Svind?

 

Dansk:

1. Medier, Artikel analyse, Nyhedstrekant

2. Artikelanalyse, de 5 nyhedskriterier

3. Pressemeddelelse, åbning of butikken

 

Erhvervsformatik:

1. Undersøg hvilke digitale artefakter, der er i virksomheden. Beskriv dem alle og udvælg et, som du laver en analyse af (teknologianalyse - formålsanalyse - brugsstudier — konsekvensanalyse).

2. Beskriv fordelene ved at virksomheden har en IT-sikkerheds politik.

3. Lav et eksempel pa en indholdsfortegnelse til virksomhedens IT-sikkerhedspolitik

4. Udvælg et of emnerne fra indholdsfortegnelsen — og skriv dette afsnit.

5. Vurder, helt generelt, virksomhedens brug of data?

 

Engelsk:

Theme 2 Operating or running a store

The English part in this theme: We will in this assignment in theme 2 touch upon the subject of store management and visual merchandise. This is a huge area and a totally large-scaled education of its own, but we will look at this in an overall perspective and in a process, so that you will know a little bit about it.  
Here are some links to watch:

Video A: The three types of shop windows: https://w~v-,v.iToutube.com/watch?v=CSBPnm-,vVHLM — 3:50 min

Video B: Merchandise display techniques https://w,Vw.youtube.cotn/watch?app=desktop&-v=ghTCtflyNTk — 4:43 min.

Video C: The 8 golden rules of dozen-to-ear-h merchandise: https://Nv~v~v.voutube.com/watch?v=acXIhtIj2g  — about 2 min.

 

Here are your tasks:

1. Think about the store on the ZBC' premises and present your answers in a PP

2. According to video A

a. Explain the three possible types the video presents in order to decorate a store window and state which type the store at ZBC uses

b. Explain further whether it is a good choice/state why or a bad choice/state why

3. According to video B

a. In which way are the items of the store, the products, presented — explain this according to the things you learned from video B

i. Include

1. Belt-to-eye; vertical merchandise; horizontal merchandise; picture frame set-ups; price tags; product colours, sizes; similarities etc.

4. According to video C

a. Does the store at ZBC include the 8 golden rules of down-to-earth merchandise — video C?

b. How is the flow for a customer in the shop at ZBC product wise?

c. Describe some pros and cons according to visual merchandise of the shop at ZBC

5. How would your suggestion(s) for any alteration or change of the current store management at ZBC be?

 

Virksomhedsøkonomi:

1. Forklar virksomhedens (butikkens) ejer form, virksomhedstype og hvilken branche den befinder sig i

2. Forklar hvad der forstås ved virksomhedens momsafregning og hvordan den kan beregnes

3. Udregn bruttofortjeneste pr. stk. og bruttoavanceprocent for 3 forskellige produkter (hvis det ikke er muligt at fa oplyst kostprisen på produkterne så argumenter selv for en realistisk kostpris)

4. Forklar hvad et bilag er og hvad de bruges til i virksomheden (se afsnit 3.1.3 i VO bogen)

5. Undersøg og forklar regnskabsprocessen i virksomheden for et bilag (se afsnit 3.1.3 i Vfb bogen)

 

 

 

Herunder kan der læses en kort intro til forløbet resten kan læses i det samlede materiale.

 

Temaopgave 2

I et prospekt samles alle informationer om et projekt/virksomhed som er relevante for en evt. køber/investor, så denne ikke skal indhente oplysninger andre steder.

Et prospekt er således en form for varedeklaration for virksomheden, der indeholder al nødvendig information ift. at der skal kunne træffes en investeringsbeslutning pa et velinformeret grundlag. Søg evt. flere informationer om virksomhedsprospektet på nettet.

 

Prospektet skal være en beskrivelse of jeres butik, som giver virksomhedens interessenter indblik i virksomheden og investorer lyst til at skyde penge i jeres butik.

Prospektet skal fremlægges for en virksomhedsleder, fredag i uge 36.

 

• Find et digitalt artefakt, der egner sig til at fremstille prospektet.

• Prospektet skal være pa 8 sider og printes i A3, så den foldes til et A4.

• Til fremlæggelsen ønsker virksomhedslederen at høre indspark fra alle i butiksgruppen, samt at fa uddybet de enkelte elementer i prospektet.

• Skal afleveres som gruppeaflevering i næste uge, senest torsdag i uge 36.

• Ved spørgsmål, kontakt jeres virksomhedsleder.

 

 


 

Temaopgave 4

Udvikling af virksomhed

 

Overordnet:

Til kampagnen skal I lave mindst 3 eksempler på forskellige Outdoor kampagneprodukter (f.eks. husgavl, plakat og lysreklame). I vælger selv hvilke, men det ene skal være en trykt plakat.

 

Afsætning:

1. Hvem er konsumentenheden til BUTIKKEN?

2. Hvilke promotionsaktiviteter kan vi anvende til BUTIKKEN?

3. Giv eksempler på 2 forskellige reklameopslag til butikken! Her skal du lave en manipulativ

og en informativ reklame (Husk også at fa AIDA modellen ind over)

4. Hvorledes kan vi anvende VIRAL MARKEDSFORING i.f.t. BUTIKKEN?

5. Under hvilken promotion aktivitet horer Outdoor reklamer under?

6. Lav en segmenterings model over BUTIKKENS kunder — anvend fig. 22.2 i Praxisonline

bogen.

7. Lav en personprofil af en kunde der handler i BUTIKKEN.

8. Der skal laver en Markedsføringsplan over BUTIKKEN fra nu og frem til nytår. Her skal I

selvfølgelig tage hensyn til — lønudbetalinger, mærkedage, børnepenge osv. Husk dette er

en outdoor kampagne, så hvor og hvad kan anvendes til denne kampagne? (anvend her de

punkter i fig. 23.2)

9. Beregn kontaktprisen pA en of jeres markedsføringsmæssige tiltag.

 

 

Erhvervsinformatik:

1. Beskriv hvilke designregler, der er anvendt i fremstillingen of produkterne - og hvorfor?

2. Ved hjælp of Leavitts model, skal du beskrive hvordan kampagnen påvirker virksomheden.

3. I Butikken er der ingen kontanter, men kun digitale betalingsformer. Med udgangspunkt i

de fem indsatsområder, skal der laves en Digital sikkerhedspolitik for Butikken.

Sikkerhedspolitikken skal beskrives på en måde, så den kan anvendes som opslagsværk af

Butikkens medarbejdere.

 

 

VØ:

Med et ønske om at fange en større del of målgruppen og dermed skabe mersalg så skal Butikken benytte sig of Outdoor reklamer. Som en naturlig del af kampagneprodukterne
(hvoraf den ene skal være en trykt plakat) skal der for hver of de 3 kampagneprodukter udregnes et reklamenulpunkt.

Beregningerne skal være realistiske og give et godt billede af, hvad det i "virkelighedens" verden vil komme til at koste i reklameomkostninger for at lave kampagneproduktet. Med andre ord, kan du ikke finde præcist det du leder efter, prismæssigt, hvorfor du må bruge de tal der findes og tilpasse det til situationen.

Her er to links til beregning of et reklamenulpunkt

Video: https://youtu.be/FDHJbDrz90M  

VØ Bogen: https://virksomhedsoekonomidc.praxis.dl</41264

A. I Excel skal der opstilles og udregnes reklamenulpunkt for hver enkelt af jeres kampagneprodukter  

B. Med udgangspunkt i Butikken og med eksempler skal I forklare hvad der menes med faste omkostninger (Kapacitetsomkostninger) og variable omkostninger

 

Temaopgave 5

Online reklame

 

Opgavebeskrivelse:

Der skal i dette Tema 5 laves en online kampagne, der er rettet mod BUTIKKENS kunder.

Digital Markedsføring handler, som du har lært i undervisningen, f.eks. opfølgende emner;

• Permission Markedsføring

• Websites

• Apps

• Links på Websiden

• Viral Markedsføring

• Banner Reklamer

• Sociale Medier

• Søgemaskiner

• E-mail/nyhedsbreve

I gruppen skal I udvælge produkter eller andre emner, som kampagnen skal handle om. Når det er gjort, skal der (som altid) segmenteres, udvælges en målgruppe - og laves en Persona - som lægges til grund for jeres online kampagne. Derefter vælger I mindst 3 of de ovenstående emner og ud fra disse lave en sammenhængende online reklamekampagne.

 

 

Følgende skal være en del of jeres kampagne:

• 3 eksempler pa designs fra kampagnen

• Segmentering og persona

• Pressemeddelelse

• Beskrivelse of algoritme og flowchartdiagram for en app til bestilling af sandwich

(2 varianter), salat (2 varianter) og 2 forskellige slags frugt.

• Beskriv derefter de tre lag i appen:

— Datalaget: hvilke data findes i datalaget?

— Logiklaget: hvilke processer sætter programmet i gang? Hvilke data hentes, og hvad gør

programmet med data?

— Præsentationslaget: hvad ser brugeren i præsentationslaget?

• Forklar fordele / ulemper ved at have et stort varelager. I forklaringen skal inddrages hvordan

BUTIKKENS logistiske effektivitet påvirkes.

• Forklar risikoen ved at købe et stort varelager ind til en kommende kampagne

 

Aflevering og fremlæggelse:

Hele kampagnen skal afleveres som en samlet hjemmeside der beskriver jeres arbejde med hele opgaven. Hjemmesiden danner samtidig grundlag for jeres fremlæggelse. Denne hjemmeside tæller ikke med i de 3 reklameelementer, som I skal designe, men skal selvfølgelig passe til kampagnen.