Fælles fødevareforløb

Forløbsbeskrivelse: Fælles fødevareforløb

Skole: ZBC - Gourmetslagter, konditor, kok og tjener
Niveau: EUD
Elevantal: 26
Varighed/Opbygning: Tredages forløb / 21 lektioner


Formål
I dette tværfaglige forløb på tre af ZBC’s fødevareuddannelser, arbejder eleverne i med at udfolde perspektiver på at åbne egen virksomhed, for at se de styrker der kan være i at tænke på tværs af fagligheder. Den første dag samles alle eleverne i Slagelse, den anden dag i Ringsted og den tredje dag i Roskilde. I forløbet skal eleverne selv udvikle en virksomhed med udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål, de skal arbejde med forretningsplan og budgetter, samt arbejde med fagenes fortid, nutid og fremtid. Forløbet understøttes op af flere forskellige oplægsholdere, der vil komme ind på bl.a. iværksætterierfaringer fra virkeligheden.

 

Tidsplan:

 

 

Undervisningsplan:


Slagelse, dag 1
Eleverne introduceres til det tredages forløb. Samtidig introduceres de for De 17 Verdensmål, benyt PowerPointen ”Fælles fødevareforløb -17 verdensmaal”.
De to oplæg handler hhv. om hvordan man kan starte egen virksomhed (Slagelse Erhvervscenter) og historier fra det virkelige liv om iværksætteri (Brian Jensen/B-Spis)

Eleverne introduceres i opsamlingen for hvilke grupper de inddeles i, og starter med at finde på idéer til deres virksomhed. Dette arbejde fortsættes på dag to. (Uddybende beskrivelse kommer snarest)

Ringsted, dag 2
Dagen starter med et oplæg fra konditorelever, der kort pitcher hvad de har arbejdet med ifm. iværksætteri og innovation (internt på ZBC Ringsted).
Eleverne arbejder videre med deres plancher med virksomhedsidéer fra dagen før. Efter frokost præsenterer eleverne deres plancher, og de respektive grupper giver konstruktiv feedback.

Roskilde, dag 3
Dagen starter med at eleverne introduceres for dagens program, og for øvelsen ”Fortid, nutid, fremtid”.
Efterfølgende holder Palle fra Slagter Frimann et oplæg, der handler om hvordan hans fag så ud før i tiden, hvordan det ser ud nu og hvordan han spår om fremtiden. Han fortæller om hvad der har været af opture og nedture i hans karriere, og hvordan man sikrer at der fortsat stadig er en slagter i Roskilde om fx 10 år.
Herefter skal eleverne udarbejde deres tanker om ”Fortid, nutid, fremtid” for deres fag på en planche, med inspiration fra Palles oplæg. 2-3 af grupperne præsenterer deres plancher. Oplægget og øvelserne med Camilla fra Musicon i Roskilde handler om prototyping/idéudvikling.

Øvelsen fortid, nutid, fremtid:
Hver gruppe får et langt stykke papir. Fx 3 ark A3 sat sammen i længden eller et flip-over-papir, der deles med to streger i 3 dele.

Grupperne skal nu finde eksempler på, hvad der kendetegnede deres branche for 20 år siden, på første tredjedel af deres ark, sådan at det bliver første del af en tidslinje.
Hvad der kendetegner deres branche nu, noterer i midterfeltet af papiret
Afslutningsvis skriver eleverne hvad de regner med, frygter eller håber på, der kommer til at kendetegne deres branche om fx 20 år. Det noterer de på sidste tredjedel af papiret.