Fra ide til prototype

Forløbsbeskrivelse: Fra Ide til Prototype

Navn på underviser: Berit Hvidtved Dethlefsen

Mail: bde@eucsyd.dk

Skole: EUC Syd

Niveau: EUX - Data skp

Elevantal: 12

Gennemført: Oktober 2019

Varighed: 15 lektioner over 2 dage

 

Formål

De studerende arbejder i forløbet Data skp med idéudvikling og frem mod deres forretningside, som de til slut præsenterer. Fokus er derfor både på idé-, produkt- og konceptudvikling.De arbejder i lærerplanlagte grupper, da de hermed lærer at arbejde sammen med vilkårlige mennesker, der hver især har forskellige kompetencer, og at disse kan sættes i spil, så projektet kommer i mål ved de studerendes fælles ansvar og initiativ.
Forløbet er derfor elevcentreret og med fokus på åbne opgaver gennem værdiskabende processer, hvorfor underviseren fungerer som konsulent/guide.

De studerende skal gennem et idéudviklingsforløb analysere egne og andres ideer, samt arbejde med deres forretningside, hvorfor de studerende også kommer ind på
patenter, rettigheder og nærområdets mange muligheder ifm. opstart af egen virksomhed.
Analysen af andres virksomheder har fokus på FN’s 17 verdensmål og hvordan man kan profilere sig gennem disse.
De studerendes egne ideer udvikles gennem pretotyping, markedsanalyse og produktudvikling, som de løbende pitcher grupperne imellem ved brug af elevatortale.
Perspektivet med forløbet er, at de studerende i fremtiden vil starte egen virksomhed, da de har fået nødvendig viden, erfaring og inspiration der gør, at de kan bygge videre på og arbejde med deres ideer på det efterfølgende skoleforløb.

 

Mål:
At eleverne får indsigt i, hvad der er hensigtsmæssigt at overveje i forbindelse med opstart af egen virksomhed

Målpinde:

gennemføre idéudviklingsforløb

analysere egne og andres idéer

identificere idéer og muligheder i omverdenen

viden om produktudvikling

viden om pretotyping-metoder

 

Undervisningsplan- og indhold findes i menuen til højre.