Iværksætter i dit eget liv

Forløbsbeskrivelse: Iværksætter i dit eget liv

Navn på underviser: Helle Lützen & Klaus Lindegaard

Mail: klin@zbc.dk

Skole: ZBC

Niveau: EUD - Business

Elevantal: 4

Dato for modtagelse: Dec. 2020
Varighed: 60 timer

 

Formål

Formålet med valgfaget Iværksætter i dit eget liv er, at eleverne skal styrke deres ansvar for egen læring, uddannelse og jobplaner igennem arbejde med iværksætteri, forretningsplaner og personlige kompetencer.

Eleverne opnår kompetencer og værktøjer til at agere som iværksætter i egen virksomhed, på job i virksomheder og i gennemførelsen af deres egen uddannelse.
Der sættes fokus på et bredt kompetenceområde, da eleverne lærer om:

 • Viden om iværksætteri og innovation i teori og praksis
 • Anvendelse af personprofil i individuel lærings- og karriereplanlægning og teamsamarbejde
 • Vurdering og udvikling af iværksætterprojekter i samarbejde
 • Udvikling af eget iværksætterprojekt
 • Præsentation og kommunikation af arbejdsprocesser og resultater

Der arbejdes varierende, ligesom lokale iværksættere naturligt inddrages i forløbet. Både for at skabe en større forståelse og indsigt for at være iværksætter, men også for at skabe en tættere forbindelse til verden udenfor og de udfordringer der er.

Valgfaget spiller naturligt sammen med fagene Virksomhedsøkonomi, Afsætning, Markedskommunikation, Organisation, Psykologi samt Erhvervsinformatik.

Forløbet evalueres løbende med forskelligt fokus, ligesom eleverne får feedback og feedforward på deres mini-projekter og løbende opgaver.
Forløbet afsluttes med et individuelt projektforløb med en præsentation, og skolen udsteder til slut et kursusbevis.

  

Herunder kommer selve forløbet og nederst findes yderligere inspiration. Hele forløbet og dets indhold kan også hentes i menuen til højre.

 

Intro og teambuilding - 6 timer

Entreprenørskab og intraprenørskab, https://innovationsgrundbogencb.systime.dk/?id=163

Innovation og samfund

Social innovation

Opgaver med fokus på teambuilding

Udfyldelse af startskema for projekt, https://uiiv.dk/wp-content/uploads/2020/03/5.-Skabelon-Socialfonden-2014-2020-Startskema_uiiv-v2-Corona.pdf


Tekst og cases

4 personprofiler: https://www.startupsvar.dk/4-typer-ivaerksaettere

Løvens hule case eksempler

Betydningen af rollemodeller

 

Klik på linket herunder for at komme til afsnittet med Løvens Hule

https://www.dr.dk/drtv/se/loevens-hule_-ivaerksaetterne-charmerer-loeverne_148550

 

 

PeopleTools profil og feedback - 3 timer

Udarbejdelse af personprofil og feedback

Refleksion over personlig udvikling i forhold til at være iværksætter i eget liv

 

Om personprofilen

"Personprofilen er et profilværktøj, der bygger på en opfattelse af, at personligheden er dynamisk og udvikles hele livet igennem. Menneskesynet bag Personprofilen er, at alle mennesker har værdifulde ressourcer og potentialer. Alle mennesker har en unik personlighed, der rummer styrker og svagheder afhængig af situationen.

Personprofilen giver et nuanceret og præcist billede af en persons personlighedstræk, motivationsfaktorer, drivkræfter, behov og adfærd. Gennem en række faktorer og deres indbyrdes sammenhænge belyser profilen forskellige sider af personligheden og danner grundlag for en dialog, hvor vi drøfter og afklarer personens styrker og svagheder i forhold til en konkret situation.

Profilen kan kvalificere beslutninger i forbindelse med rekruttering, kompetenceudvikling og konkrete udfordringer eller opstillede succeskriterier."

https://www.peopletools.dk/profilvaerktoejer/personprofilen/

 

 

Iværksætter i eget liv - 3 timer

Ansvar for egen læring: Læringsstile

Studieteknik

Strategier og motivation

Karriereplanlægning

 

Miniprojekt - 21 timer

Afprøvning af teamroller i grupper med projektcase med lokale iværksættere

Biosfære Møn i Vordingborg: https://www.vordingborg.dk/biosf%C3%A6re/mon-biosfaere/

 

Produkt: Projektrapport (10 sider) samt film (3 min.).

 

Forløb (med gruppevejledning):

Introduktion til Biosfære Møn

Idégenerering på udvalgte projekter

Værdiskabelse

Iværksætterbesøg og samarbejde om forretningsudvikling af udvalgte projekt

Refleksion omkring rollemodeller og iværksættertyper

Formidling af resultatet

Refleksion omkring teamroller og personprofil

 

Word: Miniprojekt i iværksætteri - elevopgave

 

Præsentationer og teknik - 3 timer

Præsentationsværktøjer

Pitch

Præsentation af miniprojekt

Feedback fra samarbejdspartnere

 

Individuelle projekter - 15 timer

BMC på idégenerering indenfor tema: Verdensmål

 

Produkt: Synopsis med Business Model Canvas for egen forretningsidé ud fra Verdensmålene.

 

Forløb (med individuel vejledning):

Introduktion til FN´s 17 verdensmål

Idégenerering på udvalgte mål

Værdiskabelse

Undersøgelse af forretningsmodellens elementer

Formidling af resultatet


Business Model Canvas template 

 

Individuelt projekt: Word: Individuelt projekt i iværksætteri

 

Evaluering - 3 timer

Præsentation af individuelt projekt

Mundtligt feedback

Personlig refleksion: Iværksætter i eget liv?

Kursusbevis

Udfyldelse af slutskema for projekt, https://uiiv.dk/wp-content/uploads/2020/03/5.-Skabelon-Socialfonden-2014-2020-Slutskema_uiiv-v2-corona.pdf

 

 

 

Til underviseren: Kilder til tekster og opgaver

Forløbet giver en progressiv struktur for valgfaget ( jvf. Taksonomi for undervisning i entreprenørskab):

 

Kilder til øvelser, opgaver og tekster, der udvælges efter holdstørrelse og elevtyper:

https://master.praxis.dk/course/view.php?id=129 (Kræver betalt adgang)

https://master.praxis.dk/course/view.php?id=4867

https://master.praxis.dk/course/view.php?id=289

https://cp.ffe-ye.dk/media/785757/taksonomi-2-udg.pdf

https://www.ffe-ye.dk/media/785752/hvilken-betydning-har-rollemodeller-for-om-unge-vaelger-at-blive-ivaerksaetter.pdf

https://inno.systime.dk/ (Kræver betalt adgang)

https://ivaerksaettermaskinen.systime.dk/ (Kræver betalt adgang)

 

Kort fortalt om valgfaget i iværksætteri

Målgruppe: GF2 Business: kontor, handel, detail, event

 

Formål

Valgfaget udruster deltagerne med personlig afklaring, kompetencer og værktøjer til at agere som iværksætter i egen virksomhed, på job i virksomheder og i gennemførelsen af deres egen uddannelse.

Omfang

20 uger, 60 timer i alt

 

Kompetencer:

 • Viden om iværksætteri og innovation i teori og praksis
 • Anvendelse af personprofil i individuel lærings- og karriereplanlægning og teamsamarbejde
 • Vurdering og udvikling af iværksætterprojekter i samarbejde
 • Udvikling af eget iværksætterprojekt
 • Præsentation og kommunikation af arbejdsprocesser og resultater
 • Arbejdsformer
 • Valgfaget anvender varierende arbejdsformer.
 • Der arbejdes i grupper og individuelt.
 • Der arbejdes med tekster og filmmateriale samt i samarbejde med lokale iværksættere.
 • Der arbejdes med skriftlig og mundtlige præsentationer af øvelser, opgaver og projekter.
 • Der arbejdes med Moodle og Teams.
 • Samspil med andre fag
 • Valgfaget spiller naturligt sammen med Virksomhedsøkonomi, Afsætning, Markedskommunikation, Organisation, Psykologi samt Erhvervsinformatik.
 • Evaluering

Valgfaget evalueres løbende igennem forløbet. Elevernes kompetencer evalueres fælles med interessenter og samarbejdspartnere omkring miniprojekt samt individuelt afsluttende projekt. Der bedømmes af undervisere som bestået/ikke-bestået i forlængelse af mundtlig præsentation og dialog (30 minutter).

Skolen udsteder kursusbevis.