Iværksættercamps

Forløbsbeskrivelse: Iværksættercamps

 

Navn på underviser: Karen Marie Bach Christensen

Mail: kac@eucnvs.dk

Skole: EUC NVS

Niveau: EUX

Elevantal: 43

Dato for modtagelse: Sep. 2020

Varighed: 6 lektioner over 1 dag

 

Formål


Formålet med dette forløb er, at 3.års eleverne står for afviklingen af nogle lokale iværksættercamps målrettet den lokale grundskole. 3. års eleverne får dermed testet deres færdigheder i at kunne formidle entreprenørskab og iværksætteri til en yngre målgruppe, ligesom at de skal kunne anvende, det de har lært gennem deres uddannelse.

I dette forløb samarbejdes der med Shop-Sjælland, Kalundborg rock’er og Danske Bank.

Ud fra konkrete problemstillinger skal eleverne innovere og idéudvikle, så den deltagende virksomhed/organisation får ny inspiration og veje at gå.

Problemstillingerne kan variere og eksempelvis være på produktniveau (udvikling af et nyt produkt til en eksisterende eller ny målgruppe), strateginiveau (udvikling af en go-to-market strategi, markedsføringsstrategi på online og/eller offline medier, kampagner m.m.), kundeniveau (tiltrækning af kunder/borgere, løse et behov for en konkret målgruppe m.m.) eller forretningsniveau.

 

Det er målet at elever og studerende bliver motiveret og inspireret til iværksætteri gennem disse camps,
ligesom de studerende får testet deres færdigheder i at kunne formidle entreprenørskab og iværksætteri til en yngre målgruppe.

 

Tidsplan 

9.15 - 9.20 

Velkommen til innovations camp 

9.20 - 9.30 

Præsentation af samarbejdspartner 

9.30 - 10.15 

Idégenerering – kom gerne med vilde ideer! 

10.15- 10.30 

PAUSE med frugt og vand 

10.30 - 11.15 

Idé generering fortsat, ideudvælgelse og –bearbejdning 

11.15 - 11.30 

Sparring ved bordet 

11.30 - 12.00 

PAUSE med sandwich og vand 

12.00 - 12.45 

Fremlæggelse af ideer i plenum 4 – 7 min. pr. gruppe 

12.45 - 13.15 

Q/A 

13.15 - 13.30 

Evaluering, oprydning og tak for i dag 

 

Indhold 

Oplæg ved de 3 iværksættercamps: 

  • Camp Shop Sjælland 

  • Camp Kalundborg Rocker 

  • Camp Danske Bank 

     


Hvert oplæg er målrettet den enkelte samarbejdspartner, hvorfor præsentationen er forskellig og tilpasset, så eleverne får en forforståelse for hver partner.
Alle oplæg findes I menuen til højre.