Iværksætteri i USF fag

Forløbsbeskrivelse: Iværksætter i USF fag

Navn på underviser: Jesper Navne

Mail: jena@ibc.dk

Skole: IBC

Niveau: EUD + EUX

Elevantal: 3 klasser

Afviklet: Foråret 2021

Varighed: 12 moduler

Formål

I dette kombinerede forløb arbejder eleverne med idéudvikling og produktudvikling ud fra de 4 USF fagområder: Handel, Detail, Kontor og Event, for at skabe deres egen iværksættervirksomhed som elevernetil slut præsenterer i bedste “Løvens hule” stil.

 

I dette forløb indlejres løbende modulerne om iværksætteri i den almindelige USF

undervisning, hvor eleverne også arbejder med udvikling af deres egen virksomhed. Det giver eleverne mere tid og rum til at fokusere på selve iværksætterdelen ved oprettelse af nye virksomheder, og det giver samtidig en bedre USF undervisning.

Forløbet sætter også fokus på hvad der kendetegner en iværksætter, her med særligt fokus via værktøjer som Octoskills, forretningsmodel, budget og brug af eget netværk, for at klæde eleverne på til selv at blive iværksættere i fremtiden.

 

Indhold og plan

UIIV modulerne afvikles løbende hen over semesteret.

Det har været forskelligt fra USF fag til USF fag, hvornår man har valgt at lægge iværksætteri – modulerne, og derfor kan der ikke vedlægges en plan for hvornår de enkelte PP slides anvendes.

 

Programforslag

Kan gøres af alle USF hold, Kontor – Handel – Detail – Event – Finans, som løbende supplement til USF undervisningen, hvor eleverne også arbejder med etablering af virksomhed.

Modulerne kan indlejres i USF forløb hvor det passer ind.

Vi anbefaler at første 4 moduler a 1,5 timer lægges nogenlunde i starten af forløbet.

 

Al materiale findes i menuen til højre.