Iværksætterispillet - Fra idé til pitch

Forløbsbeskrivelse: Iværksætterispillet - fra idé til pitch

 

Navn på underviser: Bjarne Rasmussen
Mail: bjra@mercantec.dk

Skole: Mercantec

Niveau: EUD

Varighed/Opbygning:

3 dage/24 lektioner

 

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne ledes igennem en iværksætterproces fra idé til pitch via iværksætterispillet. Udgangspunktet for produktet skal findes i et af FNs 17 verdensmål (kan ses her: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene) og grundideen for forløbet er, at guide eleverne gennem et spil, for på den måde at lære om iværksætteri og udvikle deres egen ide til en færdig prototype.Iværksætterispillet leder eleverne grundigt igennem iværksætterprocessen, lige fra idégenerering-og udvikling til markedsanalyse og udvikling af prototype. I spillet indgår3 spilguider, der leder eleverne gennem hele processen. Hver spilguide indgår som en del af spillepladen, og sammen udgør det en samlet proces for idéen, udviklingen og processen gennem de 3 dage. Der er en tydelig plan i spilguiden for, hvordan og hvornår alt skal præsenteres og hvad der er næste skridt i processen. Der lægges op til, at der i forløbet også vil være et oplæg af en ung iværksætter, som sætter ord på hvilke udfordringer, der kan opstå i processen. Afslutningsvis pitcher eleverne deres produkt.

 

Målgruppe:

Data og IT, samt hovedforløbsniveau – Tre forskellige retninger (IT-supporter og datatekniker m. speciale i infrastruktur og programmering), tværfagligt forløb, blandet på tværs af retning.

 

 

 

Lektionsplan: 

Dag 1:

Der sendes en DISC-analyse ud til eleverne (se fil) en uge før undervisningen. Der kan også benyttes andre teamrolleanalyser, f.eks. Belbin. Eleverne skal besvare testen senest 3 dage før første undervisningsdag. Efterfølgende inddeler underviseren hold a 20-40 personer, og forsøger at have alle typerne fra teamrollerne repræsenteret.

(Hvis DISC-analyse benyttes er DISC-analysen er sendt ud som en "Google Form", altså et slags spørgeskema. I filen kan du se hvilke spørgsmål der er benyttet. Alternativt kan filen printes ud, og eleverne kan sætte krydser.


Lektion 1

Præsenterer PowerPoint

Projektets timeregistrering – eleverne skriver under

Gruppeinddeling – underviseren kan vælge selv at lave gruppeinddelinger, eller lade eleverne gøre det. Udgangspunktet for gruppeinddelingen skal være med resultaterne fra Team-analysen, for at skabe en så bred som mulig sammensætning af personlige kompetencer

Udlever spillepladen(Kan med fordel være printet ud i større plader) til ivæksætterspillet, (hvis det ikke er muligt at printe spillepladen, kan eleverne få den udleveret digitalt) til grupperne


Lektion 2-4

Idégenerering:

Eleverne sidder i deres grupper, og skal arbejde med Spilguide 1

Sørg for at alt materialet ligger på skolens digitale læringplatform, så eleverne selv kan hente materiale og spilguides frem

Som underviser skal du sørge for, at eleverne har adgang til de nødvendige artefakter og redskaber, eks. post its, karton, papir, tuscher, etc.

Sørg for at rotere rundt blandt grupperne, og sparre med dem

 

Lektion 5-6

Oplæg fra iværksætter:

Alle eleverne samles

Du kan tage kontakt til en lokal iværksætter, måske kender du en i dit netværk, eller du kan skabe kontakt via dit lokale erhvervsråd

Lektion 7-8

Markedsanalyse:

Eleverne sidder i deres grupper, og skal arbejde med Spilguide 2

Gennemfør processen på samme måde, som ved lektion 2-4

 

Dag 2

Lektion 1-4

Markedsanalyse:

Eleverne sidder i deres grupper, og skal arbejde videre med Spilguide 2

Gennemfør processen på samme måde, som ved lektion 2-4 dag 1

 

Lektion 5-8

Prototype:

Eleverne sidder i deres grupper, og skal arbejde med Spilguide 3

Gennemfør processen på samme måde, som ved lektion 2-4 dag 1

 

Dag 3

Lektion 1-3

Prototype:

Eleverne sidder i deres grupper, og skal arbejde videre med spilguide 3

Gennemfør processen på samme måde, som ved lektion 2-4 dag 1

 

Lektion 4

Forberedelse af præsentation/pitch:

Eleverne arbejder med at forberede deres præsentationer. For at kvalificere deres pitch, kan de benytte NABC metoden, som er gennemgået i PP fra dag 1, lektion 1

 

Lektion 5-7

Eleverne pitcher deres idéer: Følgende metode kan benyttes -

Runde 1: 4-6 underviserer går rundt (se skema nedenunder) til elevernes messestande, hører pitch, og pointscorer

Runde 2: De 2 grupper med højest pointscore fra hver undeviser går videre, og pitcher igen for en anden underviser

Runde 3: Underviserne kårer de 5 bedste ud fra pointscore, og kårer i til slut de 3 bedste på en første-, anden- og tredjeplads

 

Lektion 8

Afslutning:

Alle elever samles. Der udleveres præmier til første-, anden-, og tredjepladsen. Der siges tak for i dag, og for denne gang