Skolepraktik - iværksætteri

Forløbsbeskrivelse: Skolepraktik - iværksætteri

 

Navn på underviser: Jesper Kornbech Herum

Mail: jkhe@zbc.dk

Skole: ZBC – Niveau: EUD

Elevantal: 350 elever over en periode på 5 måneder i hold a 10-25 elever pr gang

Afviklet: Januar - maj 2021

 

Formål

Formålet med dette forløb er, at give eleverne et indblik i hvad iværksætteri er, samt hvilke muligheder det rummer.

Eleverne får via forløbet erfaring med nogle af de mest almindelige redskaber der anvedes, ligesom der er stort fokus på elevernes personlige kompetencer, der bestemt kan komme dem til gode i fremtiden, samt i andre aspekter af deres fremtidige uddannelse.

Forløbet afsluttes med at eleverne pitcher deres projekter.

 

Forløbet varer 5 dage, hvorfor eleverne bl.a. får erfaring med:

 • Tanker og dialog vedr. det at være iværksætter
 • Nuværende iværksættere og deres erfaring
 • Idégenerering
 • Iværksættertyper
 • Belbin
 • Visionboost
 • FN's verdensmål
 • BMC
 • Patenter og rettigheder
 • Markedsføring
 • Registrering, bogføring og økonomi
 • Prissætning
 • Den gode pitch

Varighed: 5 dage. Heraf 2 dage online.

 

Undervisningsplan

Al information og materiale findes i menuen til højre.

Her er en tydelig ugeplan, hvor alle nedenstående slides, opgaver og tider er anført. Word: Ugeplan

Indhold er angivet I ugeplanen, men herunder vises links og henvisninger der også bruges I forløbet.

 

Oplægsholdere:

Forud for alle fælles har der været en dialog omkring forventninger, som skulle matche de læringsmål kursisten kommer igennem.

Nedenfor er beskrevet emner til indhold, men vi var også interesseret i netop deres ”rejse”:

· Hvorfor blev jeg iværksætter? En barnedrøm, tilfældighed, opdagede et hul i markedet? Etc.

· Hvordan kom jeg i gang? Hvem brugte jeg til sparring i opstarten? Hvad krævede det af mig økonomisk?

· Hvad er det værste der kan ske? Skal jeg gå fra hus og hjem? Hvilken selskabsform er bedst for mig?

· Har jeg en kompagnon? Hvordan udnytter jeg andres kompetencer, netværk f.eks. økonomi, markedsføring, salg etc.

· Hvad er det min virksomhed kan som andre ikke kan? Hvilke værdier og services kendetegner mig og min virksomhed?

· Og der er sikkert mange flere vinkler du kan byde ind med, ovenstående kan spejles i den undervisning der er planlagt.

 

Mandag: introduktion til dagen og ugen

Forventning til kurset: Hvad forventer du dig af ugen?

Startskema: https://uiiv.minefag.net/pluginfile.php/2037/mod_resource/content/1/5.-Skabelon-Socialfonden-2014-2020-Startskema_uiiv-v2-Corona.pdf 

Timeregistrering

Du udfylder den tid du har brugt, med den aktivitet der er foreskrevet i excel filen. Gemmer dokumentet på din PC, for senere udskrivning og underskrift

 

Intro til projektet: https://www.youtube.com/watch?v=v6lScb0id1E&feature=youtu.be

Anne giver dig lige 5 min. med formålet!!

Jesper Buch: https://www.youtube.com/watch?v=6gHl8Cm0qXM

Jesper fortæller kort om hans historie, vi vender den i plenum

Trendhim – uret: https://www.trendhim.dk/articles/346/design-af-et-eventyr-klar-ur

 

Iværksætteri intro samt opgaver: PP slides: Hvad er iværksætteri, mandag, jkhe online, uge 1-3

Vigtige pointer ved opstart: PP slides: Vigtige pointer ved iværksætteri

Her er jeres input fra arbejdet med Jacob Risager Youtube video

 

Guide til at oprette grupper i teams: Findes I menuen til højre.

God hjælp når du skal oprette din gruppe i Teams

 

Tirsdag

Opsamling på dagen i går!

Opstart frisør: https://www.youtube.com/watch?v=EGDZS3_Km1w&feature=youtu.be

Opstart maler: https://www.youtube.com/watch?v=2JR_6t17Vr4&feature=youtu.be

Opstart snedker: https://www.youtube.com/watch?v=oIa1obWciQQ&feature=youtu.be

Opgave til de 3 film: Dokument: Opstart film iværksætteri etablering, opgave i grupper, elev

 

Video præs. af Belbin

Belbin test: Excel fil: Belbintest

Belbin, visionboost og verdensmål: PP slides: tirsdag, Belbin 9 teamroller, visionboost opgave

 

Visionboost: https://viaucdk-my.sharepoint.com/personal/bin_viauc_dk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbin%5Fviauc%5Fdk%2FDocuments%2FStudenterv%C3%A6ksthuset%20Aarhus%20N%2FVisionboost%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fbin%5Fviauc%5Fdk%2FDocuments%2FStudenterv%C3%A6ksthuset%20Aarhus%20N&originalPath=aHR0cHM6Ly92aWF1Y2RrLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL2Jpbl92aWF1Y19kay9FUm5WNWZQWHB1VlBveVk3eUhzZlhPWUI4QU5OY3pldWl3cTAwbUhGWUdlanhRP3J0aW1lPWNGR1NxeERKMkVn
(Skal være oprettet i deres system)

Personlige kompetencer: PP slides: Personlige kompetencer, jkhe

 

Onsdag

Business model canvas: https://orcapress.ffe-ye.dk/publikationer/ungdomsuddannelserne/alle-ungdomsuddannelser/forretningsmodel-og-business-model-canvas

Skabelon til BMC: Word fil: BMC, skabelon elev

BMC skabelon med noter:

Støtteværktøj når i skal udfylde jeres egen BMC

BMC, beskrivelse af parametre:Pdf: BMC, beskrivelse, elev

Segmentering og målgruppevalg: PP slides: Segmentering og målgruppevalg

Opgave i segmentering: Word: Opgave om segmentering og målgruppevalg

 

Torsdag

Økonomi: PP slides: Præsentation af økonomi m.m., jkhe, online

Registrering af virksomhed, selskabsform, bogføring, budget og finansiering

Budget skema: Excel: Etableringsbudget2014

Gruppen laver et etableringsbudget og evt. driftsbudget for deres virksomhed, få mere viden på www.startupsvar.dk

Prissat: PP slides: Prissat

Den gode pitch: PP slides: Det gode pitch, jkhe

inspiration til forberedelser af jeres fremlæggelser

 

Fredag

Præsentationer

 

Slutskema

Udfyldes i områder markeret med gul.

pkt. 2.1, afbrød du kurset, evt. ved flere sygedage. Aftales individuelt

pkt. 3, du er under uddannelse

pkt. 6, her svarer du ja medmindre andet er aftalt

 

Feedback på kurset

Her er nogle få spørgsmål du skal besvare inden du stopper fredag