Vejen til succes

Skolepraktik - iværksætteri

 

Navn på underviser: Annie Kringstadt

Mail: ankr@mercantec.dk

Skole: Mercantec - EUD

Elevantal: 14

 

 

Formål

I dette todages forløb i faget innovation og iværksætteri, arbejdes bredt med elevernes forståelse for hvordan man starter egen virksomhed op, hvordan virksomheden bliver succesfuld, og hvordan man selv bliver succesfuld som iværksætter. Der vil være en kort teorigennemgang på dag et, men størstedelen af tiden arbejder eleverne med en opgave. Eleverne vælger selv om de vil arbejde selvstændigt eller i grupper. Afslutningsvis er der fremlæggelser. I opgaven kommer eleverne selv til at undersøge forhold omkring markedsføring, virksomhedsformer, finansiering og forretningsplan.

 

Varighed/Opbygning: Todages forløb på i alt 16 lektioner

Tidsplan:

 

Introduktion
Introducer eleverne for forløbet med denne PowerPoint introduktion.

 

Opgave
Udlever opgaven til eleverne. De kan selv vælge om de vil arbejde selvstændigt eller i grupper. Del denne fil med links, så eleverne ved hvor de kan undersøge opgavespørgsmålene. Du kan også benytte nogle af de vedlagte links i forbindelse med introduktionen, og bruge dem som udgangspunkt for snak i klassen, blandt andet om hvad det kræver at blive iværksætter. Eleverne skal i opgaven blandt andet arbejde med AIDA-modellen. Der er vedlagt en fil AIDA, som eleverne kan benytte.

Hvis du arbejder med en digital platform på din skole, kan PowerPointen, opgaven og de forskellige links deles med eleverne. Du kan også oprette en aflevering, hvor eleverne afleverer den færdige opgave.

 

Al indhold findes i menuen til højre.