Vil du være iværksætter

Forløbsbeskrivelse: Vil du være iværksætter

 

Navn på underviser: Lene og Christine afviklede forløbet, men kontakt Helle Pierri

Mail: hbp@eucnvs.dk

Skole: EUC NVS

Niveau: skolepraktik - procesoperatør, industrioperatør, tømrer, maler, mekaniker

Elevantal: 34

Afviklet: foråret 2019

 

Varighed/Opbygning: 2,5 dag/16 lektioner

 

Formål

Formålet med det tværfaglige skolepraktikevent er, at give eleverne en idé om, hvad der er af muligheder for at starte egen virksomhed, og hvordan man gør det i praksis. Forløbet består af forskellige elementer, blandt andet er der oplæg fra en iværksætter, oplæg fra det lokale erhvervsforum og oplæg om virksomhedsformer, budgetter, skat og moms. Derudover skal eleverne arbejde med kompetenceafklaring, fagets udvikling over tid, idégenerering og visionboost. Afslutningsvis vil der være en konkurrence, hvor eleverne skal præsentere deres visionboost forden virksomhed eller det produkt, de ønsker at arbejde med under forløbet. Og der er en præmie til vinderen. Forløbet er målrettet forskellige retninger: procesoperatør, industrioperatør, tømrer, maler og mekaniker, og alle eleverne er blandet på tværs. Eleverne lærer både andre at kende, men især lærer de også andre fagretninger at kende og der kan skabes grobund for etablering og udvidelse af elevens netværk.


Alle filer til forløbet findes i menuen til højre

 

Lektionsplan:

Dag 1:

Lektion 1

Introduktion:

Fremvisning af program for dagene

Projektets timeregistrering – eleverne skriver under

Faget i fortiden, nutiden og fremtiden: Eleverne laver øvelsen 'Faget fortid-nutid-fremtid'

Gruppeinddeling: Eleverne vælger selv grupper á min. 2- max. 6 personer

Hver gruppe får et langt stykke papir. Fx 3 ark A3 sat sammen i længden eller et flip-over-papir, der deles med to streger i 3 dele.

Grupperne skal nu finde eksempler på, hvad der kendetegnede deres branche for 20 år siden, på første tredjedel af deres ark, sådan at det bliver første del af en tidslinje.

Hvad der kendetegner deres branche nu, noterer i midterfeltet af papiret

Efter 10 minutter skriver eleverne hvad de regner med, eller frygter eller håber på, der kommer til at kendetegne deres branche om fx 20 år. Det noterer de på sidste tredjedel af papiret.
(Fonden For Entreprenørskab)


Lektion 2

Octoskills: Eleverne præsenteres for Octoskills, og tager præevalueringen

Octoskills er et selvevalueringsværktøj for eleven, læs mere her https://uiiv.dk/octoskills/


Casefilm: Der vises 2-3 film, der kan hentes på dette link: https://uiiv.dk/casefilm/


Lektion 3


Besøg af iværksætter:

Iværksætteren er i dette forløb en elev der tidligere har gået på skolen. Han har startet 10 virksomheder op, lukket 8 af dem igen, og kører nu 2. Han fortæller om alle sine erfaringer med det at være iværksætter. Der er tid til spørgsmål fra eleverne.

Lektion 4

Idégenerering:

Grupperne får udleveret et flipover, hvor de skal brainstorme på, og finde en idé til en virksomhed/et produkt.
Udgangspunktet skal være fra øvelsen 'Faget fortid-nutid-fremtid'. Brainstorm-metode er valgfri for eleverne.


Lektion 5

Besøg af Holbæk Erhvervsforum:

Formålet med besøget er, at informere eleverne om hvad de kan tilbyde iværksættere


Lektion 6

Idégenerering:

Eleverne arbejder videre med deres brainstorm


Dag 2

Lektion 1

Introduktion til dagen

Personlige kompetencer:

Eleverne skal afklare deres personlige kompetencer

Gennemgå først PowerPointen "Personlige Kompetencer" med introduktion til personlige kompetencer

Du kan læse mere om øvelsen i "Personlige kompetencer - intro"


Lektion 2

Casefilm:

Der vises 2-3 film, der kan hentes på dette link: https://uiiv.dk/casefilm/


Opsamling på brainstorm fra i går:

Eleverne udvælger den idé de vil arbejde videre med i forløbet


Lektion 3

Oplæg om virksomhedsformer, budgetter, moms og skat:

Her får eleverne viden om de forskellige virksomhedformer og deres fordele og ulemper. Budgetter, skat og moms gennemgås ligeledes. Benyt PowerPointen "Økonomi".


Lektion 4

Visionboost:

Om visionboost - hvad er det for noget, hvordan skal vi arbejde videre med det?

Vis filmen fra dette link: https://viaucdk-my.sharepoint.com/personal/bin_viauc_dk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbin%5Fviauc%5Fdk%2FDocuments%2FStudenterv%C3%A6ksthuset%20Aarhus%20N%2FVisionboost%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fbin%5Fviauc%5Fdk%2FDocuments%2FStudenterv%C3%A6ksthuset%20Aarhus%20N


Lektion 5-6

Eleverne arbejder med visionboost:

Hvordan når eleverne deres mål for den idé de tidligere valgte at ville arbejde videre med?


Dag 3

Lektion 1

Visionboost:

Eleverne færdiggør deres visionboost

Octoskills:

Eleverne gennemfører postevalueringen


Lektion 2

Forberedelse af præsentation:

Eleverne skal præsentere deres visionboost ved en stand, som de nu skal opsætte


Lektion 3-4

Præsentation og bedømmelse:

Foregår som en konkurrence. Elever fra HG er inviteret ned for at være dommere. De benytter under præsentationerne et bedømmelsesskema, se fil... Se metode for rotation i filen... (kommer snart)

Når alle dommere her meldt deres bedømmelser ind findes vinderen


Lektion 5

Afslutning:

Alle eleverne samles

Grupperne tildeles placering, og førstepladsen belønnes med en gave, i dette tilfælde biografbilletter.