Fortid, nutid og fremtid, hvordan ser din branche ud?

Forløbsbeskrivelse:
Fortid, nutid og fremtid, hvordan ser din branche ud?

 

Navn på underviser: Kim Barding

Mail: kba@ibc.dk

Skole: IBC

Niveau: HHx
Afviklet første gang i foråret 2019
Også anvendt I mange andre forløb.

Varighed/Opbygning: 2 lektioner

 

Formål 

Dette forløb kan ses som første skridt i at få elever til at reflektere over deres egen branche, og over hvilke eventuelle udfordringer, de vil møde i fremtiden. Målet med øvelsen er, at få eleverne til at identificere idéer og muligheder i omverdenen. Forslag til hvordan der kan arbejdes videre med øvelsen i et iværksætteriperspektiv:

Brug øvelsen til at skabe en dialog omkring elevernes egne muligheder for at blive iværksættere

Brug øvelsen som indgangsled i en større opgave, hvor eleverne ud fra en idé skal skabe en virksomhed.

 

Indhold

  • Eleverne inddeles i grupper
  • Eleverne vælger en relevant branche de vil arbejde med
  • Udlever store stykker papir som eleverne kan skrive på, de skal nu beskrive hvordan den valgte branche så ud i fortiden, i kan sammen definere 'fortiden', beskrive hvordan branchen er i dag, og hvordan de tænker at branchen vil se ud om 30 år
  • Eleverne tegner og forklare/undersøger fortiden indenfor den relevante branche, herefter tegnes og forklares deres egen nutid og branchen som de kender den. Til sidst tegnes og vurderes på fremtiden, hvor stor vil branchen være, nye måder at arbejde på, andre værktøjer og måder at gøre tingene på. Hvad er deres bud på forandringer, som de selv skal tilpasse sig for, at blive en del af branchen i fremtiden.
  • Tidsskemaerne kan evt. hænges op, og grupperne diskutere hinandens Fortids-, Nutids-, og Fremtidsskemaer. Hvad betyder det for branchen?