Iværksættermesse

Forløbsbeskrivelse: Iværksættermesse - rådgivere


Navn på underviser: Anisa Buskov og Kim Damkjær

Mail: ab@khs.dk og kd@khs.dk

Skole: Køge Handelsskole

Niveau: HHx - 3.g

Elevantal: 56 elever fra 2 klasser
Afviklet over 3 moduler i alt.

Afsluttet foråret 2020

 

Formål

Formålet med dette forløb er, at skabe opmærksomhed hos eleverne om en mulig fremtidig indenfor iværksætteri, samt at rådgive og formidle deres viden til andre, hvilket giver stor udvikling af egne kompetencer.
Eleverne skal selvstændigt planlægge, strukturere og udvikle en undervisningsseance, samt formidlere indholdet til 29 forskellige 7. klasser, dog med fokus på de udvalgte fagemner, som er besluttet i samråd med koordinatoren for iværksættermessen Christiane, fra Køge kommune (www.iværksættermessen.dk).
Det betyder at elevernes sprog og mimik har stor indflydelse, for hvordan skaber man tydelig kommunikation og formidling, så man brænder igennem og skaber en god kontakt, dialog og udvikling? Vigtige områder og perspektiver eleverne ofte selv står i, og noget der har stor indflydelse for eleverne, også hvis de vælger en fremtid som iværksætter.

 

Eleverne skal formidle følgende faglige emner:

  • Segmentering
  • Målgruppevalg
  • Marketingmix (4 P’er/7 P’er)
  • Positionering
  • Pitching
  • Koncept /idé

 

Men der er også stort fokus på hvordan man differentierer, skaber et godt oplæg og rollen som underviser, ligesom der sættes fokus på elevens egen refleksion.