Karrieredag

Forløbsbeskrivelse – Karriedag og karriereplaner

Tag: Iværksætteri som karrieremulighed

Navn på underviser: Linda Fager Hansen

Mail: lfh@dalumls.dk

Skole: Dalum Landbrugsskole

Niveau: Agrarøkonomer - Personlig Lederudvikling

Elevantal: 18
Varighed: 10 lektioner

 

Forløbet handler om, at de studerende skal forberede og gøre sig overvejelser for deres fremtid. De skal deltage i en karrieredag på VKST, hvor de bl.a. skal fremlægge og arbejde med deres karriereplan. En plan der tager udgangspunkt i et drømmescenarie – 10 år frem.
Iværksætteri kræver ofte at skabe mulige og realistiske planer for sin virksomhed, men det kræver også at man tør drømme og forestille sig en fremtid, en fremtid man selv er med til at lægge stien for.
Drømmescenariet danner derfor platformen for karrieredagen og for at de studerende kan se iværksætteri som en fremtidig karrieremulighed. Ligesom at de studerende for udvidet deres netværk og får mulighed for sparring gennem aktiv deltagelse på dagen.

 

Lektionsplan:


27/10
To lektioner til forberedelse hvor de studerende udfylder første del af Karrieplan, frem til og med ”Drømmescenarie – 10 år frem”
Det er her vigtigt at de studerende har mulighed for at reflektere og have dialog med hinanden. Drømme skal både have plads til at blive skabt i os selv, men også til at blive udviklet i fællesskab.

 

28/10
Otte lektioner. Vi besøger rådgivningscenteret VKST  

Program fremgår af bilag1_Program karrieredag på VKST

 

Opgaven for karrieredagen:

Til den studerende:

Forbered dig på karrieredagen. Udfyld blandt andet
Gør dig overvejelser om hvad du kan bidrage med på karrieredagen f.eks. vedr. netværk og reflekterende spørgsmål

Deltag aktiv på karrieredagen hvor du bla. Skal fremlægge og arbejde videre med din karriereplan. Hvordan kan du fx sætte fokus på dit drømmescenarie og kan dit nye netværk hjælpe dig?

I løbet af dagen skabes plads til at netværke og få skabt nogle kontakter du kan benytte fremover.

 

Evaluering

Sidst på karrieredagen evalueres dagen og jeres indsatser ved en dialog mellem oplægsholdere, lærere og studerende.