Projekt LEAN for produktionsledere

Forløbsbeskrivelse – LEAN projekt for produktionsledere

Tag: Ressourcer og netværk
Navn på underviser: Linda Fager Hansen

Mail: lfh@dalumls.dk

Skole: Dalum Landbrugsskole

Niveau: Praktisk Personale ledelse og Produktionsstyring (Kvæg, Svin og planter)

Elevantal: 24
Varighed: 18 lektioner

 

Forløbet handler om, at de studerende skal analysere en konkret produktion de selv har været ude og observere, for efterfølgende at afdække behovet for at bruge LEAN værktøjer, samt komme med konkrete forbedringspotentialer og handleplaner.
De studerende skal lære at kende LEAN, da de i fremtiden vil få stor udbytte af at kende til og kunne anvende LEAN værktøjer i deres egen virksomhed, eller der hvor de kommer til at arbejde. Det handler derfor ligeså meget om intraprenørskab som iværksætteri. At kunne analysere , afdække, dataindsamle, mindske spild, motivere medarbejde og på den måde gøre en postiv forskel, vil være afgørende og nødvendige kompentencer for de studerendes fremtid om de bliver iværksættere eller ej.

 

Introduktion/Formål:

LEANprojektet handler om at arbejde med LEAN og arbejdsplanlægning. Det er et tværfagligt projekt hvor fagenen produktionsudvikling og ledelse indgår.

Formålet er at de studerende har lært begrebet LEAN at kende sammen de værktøjer der findes og anvendes når der arbejdes med LEAN.   Efter gennemførelse forventes eleverne at have lyst og evner til at benytte LEANværktøjer i egen praksis fremover.

 

Opgaven: Detaljeret beskrivelse ses i powerpoint på bilag1_Intro til LEAN og LEANprojekt

  1. Besøg og analyser ejendommen. Afdæk behovet for leanværktøjer
  2. Udpeg et eller flere områder hvor LEAN kan gøre en positiv forskel

F.eks. mindske spild, fremme forståelse for en opgave, motivere medarbejdere…

  1. Udarbejd SMART mål og handlingsplan[1] for det udvalgte område/emne
  2. Lav forslag til  anvendelse af forbedringstavlen
  3. Udarbejd en SOP som kan bruges i produktionen
  4. Planlæg en præsentation som varer ca. 15 min. fortæl kort om alle berørte emner og gå i dybden med ét udvalgt emne. Målgruppen for præsentationen er klassekammerater, lærere og landmænd.

 

[1] Skabelon med vejledening til handlingsplan ses i bilag2_Skabelon til Handlingsplan

 

Lektionsplan:

 

Evaluering:

Umiddelbart i forlængelse af fremlæggelserne gives en mundlig feedback på produkter og for selve præsentationen