Nicheproduktion

Forløbsbeskrivelse – Nicheproduktion

Tag: Kombineret forløb

Navn på underviser: Birhte Erhardt Egdal

Mail: bee@dalumls.dk

Skole: Dalum Landbrugsskole

Elevantal: 10

Varighed: 11 moduler

   

Forløbet sætter fokus på alternative produkter og indtjeningsmuligheder end vores hovederhverv, da vi som selvstændige i disse tider, er nød til at have flere bolde i luften.

Eleverne skal i små grupper arbejde målrettet mod disse alternativer, ligesom forløbet giver plads til individuelle besøg og bearbejdning af selvvalgte produktion.

Forløbet sætter endvidere fokus på, hvordan den nye selvvalgte nicheproduktion skal markedsføres, hvordan kunderne skal få opmærksomhed på de nye produkter og den fortælling man ønsker at skabe om ens nye produkter.

 

Målet er at den studerende:

At du kan ideudvikle og finde på nye veje for din nicheproduktion

At du kan udføre alle praktiske elementer vedrørende produktion af udvalgt special-/nicheprodukter på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde

At du har kendskab til gældende regler og støttemuligheder for udvalgte special-/nicheprodukter

At du har kendskab til forudsætninger, faktorer, produktionsforhold, produktionsmetoder m.v. gældende for produktion af udvalgte special-/nicheprodukter

At du kan deltage i udarbejdelsen af produktionsplan for udvalgt special-/nicheprodukt

At du har kendskab til maskiner og teknik som anvendes ved produktion af special-/nicheprodukter

At du har kendskab til salg og afsætning af special-/nicheprodukter

 

Du kan downloade al materialet i menuen til højre.