Korte inspirationsforløb

I forbindelse med Projekt UIIV, er der blevet udviklet og samlet en lang række korte inspirationsforløb, der alle kan findes herunder.

Inspirationsforløbene har været en del af projekt UIIV og er blevet brugt i forskellige sammenhænge af partnerskolerne. 

Forløbene retter sig mod forskellige områder af iværksætterikompetencen og projektets færdigheds- og vidensmål.

Alle forløb findes herunder:

 

 

Erhvervsfremmesystemet og Iværksætteri - 4 lektioner: Downloades her

Formål:

Eleverne skal have viden om Erhvervsfremmesystemet, og forståelse for, at der kan søges hjælp via erhvervsfremmesystemet. De skal have viden om klyngeorganisationer og innovationsnetværk.

Klyngekataloget kan bruges til at finde netværk og andre muligheder for samarbejde og kan downloades her.


Opgave:

Eleverne får en introduktion til emnet, og gennemgår selv materialerne til dette. Herefter ser de på egen virksomhed, og finder min. 3 netværksmuligheder i klyngekataloget(se vedhæftede fil). Hver gruppe præsentere deres 3 netværksmuligheder, og hvordan de mener de kan komme i spil for netop deres virksomhed.

 

 

Visionboost - Få overblik over din iværksætterdrøm - 3/4 lektioner: Downloades her

Formål:

Eleverne skal få indsigt i vejen frem mod iværksætterdrømmen, og gør overvejelser omkring dette.

 

Opgave:

I denne opgave skal eleverne lave et Visionboost over deres iværksætterdrøm, og hvordan de kommer videre med den og ser virksomheden f.eks. om 5 år.

Opgaven kan løses i grupper/virksomhedsgrupper, eller som enkelt personer, der hver har deres egen iværksætterdrøm.

Når eleverne har udfyldt deres Visionboost, præsenteres disse for de andre elever, og de andre kan komme med forslag til yderligere muligheder der kan gøre iværksætterdrømmen tydeligere

 

 

Juridiske hjælpemuligheder for iværksættere - 3 lektioner: Downloades her

Formål: 

Eleverne skal have viden omkring juridiske muligheder som iværksætter, og forståelse for at der kan søges hjælp via væksthuse og hos juridiske personer der stiller sig til rådighed for det.

 

Opgave: Downloades her

Eleverne får introduktion til det, og gennemgår selv hjemmesider/link til dette. Dette kan kombineres med besøg af en jurist/væksthus jurist, der fortæller om mulighederne. Herefter arbejder de med opgaven, og præsentere deres problemstillinger for de andre (Hvis man har besøg af en jurist, kan denne deltage i dette).

 

 

Navn og logo - 4 lektioner: Downloades her

Formål:

Eleverne skal finde et passende navn og logo til deres virksomhed. Det er en kreativ proces, men også en proces, hvor der vil være formelle ting, der skal overholdes og overvejes

 

Opgave:

Find navn og fremstil logo, ud fra jeres produkt, jeres virksomhedstype og de kunder, I vil henvende jer til. Bemærk, at nærmere forståelse af kunder og målgruppe kan give jer nye idéer. 

Elevernes designer et logo, og tester det f.eks. på målgruppen, som vist i Powerpoint.

 

 

Registrering af ny virksomhed - 3 lektioner: Downloades her

Formål:

Eleverne introduceres til hvor og hvordan man registrerer sin virksomhed. I forløbet vil eleverne blive præsenteret for de rent praktiske ting i registreringsprocessen, men også komme til at drøfte og reflektere over forskellige aspekter af virksomhedsregistrering.

Opgave: 

Må alle drive virksomhed i Danmark? (Få inspiration her: https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer/start-din-virksomhed)

Hvad koster det at registrere sig som virksomhed? https://erhvervsstyrelsen.dk/takster-for-registreringer-og-aendringer

I powerpointen Registrering gennemgår vi kort, hvordan man lukker en virksomhed ud fra Virk.dk’s beskrivelse her: https://startvaekst.virk.dk/naar-du-er-i-gang/luk-virksomhed

 

 

Virksomhedsformer og branchekoder - 2 lektioner: Downloades her

Formål:

Eleverne lærer de forskellige virksomhedsformer - PP slides at kende, ved at undersøge de forskellige typer der findes, og samtidig bestemme hvilken form der vil være bedst egnet til deres virksomhed. Eleverne skal også finde branchekoder for deres brancher, hvilket er relevant i forhold til hvordan deres nystartede virksomhed bliver kontrolleret af fra myndighederne.

Opgave:

Diskutér i grupperne, hvilke virksomhedsformer, der kan være relevante for jer. Overvej fx: – Hvor stor en risiko I vil løbe? – Hvor meget kapital I har? – Hvilke regnskabskrav I skal opfyldes? Jeres overvejelser skal fremlægges for klassen.

Find branchekoder for jeres brancher - Se indhold tidligere, og hvordan du finder branchekoder via Erhvervsstyrelsen´s hjemmeside.

 

 

Sådan får du et CVR-nr. - kom godt igang - 2 lektioner: Downloades her

Formål:

I dette forløb for eleverne en introduktion, til hvordan de kan anskaffe sig et CVR-nr.. Eleverne skal have viden omkring CVR-nr., og forståelse for, at der kan søges hjælp til oprettelsen af CVR-nr. Med udgangspunkt i virksomhedsguiden: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/ivaerksaetteri/, undersøger eleverne hvad et CVR-nr. kan bruges til, og lave de tests der findes på hjemmesiden omkring iværksætteri og det at komme i gang.

 

 

Hvordan skal det hele køre rundt? Etableringsbudget og driftsbudget - 2 lektioner: Downloades her

Formål: 

I dette forløb arbejder eleverne med at lægge et par budgetter, så de får en idé om, at det er nødvendigt at tænke lidt længere end bare opstart. De skal derfor arbejde med etableringsbudget og driftsbudget.

Opgave: 
Eleverne skal både udarbejde et etableringsbudget og et driftbudget.


Regnskab - 2 lektioner: Downloades her

En vigtig del af at drive virksomhed er at have kendskab til regnskab. I dette forløb vil eleverne komme til at arbejde med værktøjer, der kan hjælpe dem, og de vil komme til at drøfte, hvornår det vil være mere favorabelt at outsource regnskabsopgaven. For at introducere eleverne til en forståelse af hvad det er nødvendigt at forholde sig til med hensyn til regnskab, bogføring, moms mm. gennemgår vi powerpointen ”Økonomi” (Vedlagt som pdf-fil)

 

Opgaver:

Hver elev prøver at indtaste flere forskellige køb i bogføringsguiden: f.eks. Køb af en elektronisk avis til virksomhedsmæssig brug, og andre udgifter til virksomhedsmæssig brug.   

 

 

Prissætning for freelancere - 2 lektioner: Downloades her

Formål:

I en virksomhed skal økonomien hænge sammen. I en branche som medier, er der typisk mange (journalist, AD'er/Layout'er, pressemedarbejder, studievært, Grafik & Illustration, foto) der arbejder som freelancere. Eleverne får i dette korte forløb derfor et indblik i hvordan man prissætter sit produkt som freelancer. Inden vi introducerer eleverne til de praktiske detaljer om regnskab og budget, gennemgår vi powerpointen Prissætning: Downloades her

 

Opgave:

I gruppen skal I overveje hvilke udgifter, I typisk vil have I jeres virksomhed. Skriv dem ned. Bland jer med de andre grupper, så I er sammen med 2 andre, end I plejer, og find ud af, om de andre har samme typiske udgifter som jer selv. Gennemgå jeres udgiftsposter, med de andre grupper, og se om I har de samme ting med, eller om der er noget I måske skal have ekstra med i jeres udgiftsbudget.

 

 

Organisering i virksomheden - 2 lektioner: Downloades her

Formål:

Eleverne introduceres til de mange arbejdsopgaver, som det er vigtigt at forholde sig til i en virksomhed. De skal lave en iværksættertest for at blive opmærksomme på deres egne kompetencer, og forholde sig til behovet for menneskelige ressourcer i deres egne virksomheder.  

 

Opgave: 

 1. Tag Iværksættertesten, og drøft derefter de enkelte roller og testens relevans.
 2. Overvej hvilke funktioner, der er nødvendige i virksomheden, og hvem der skal stå for funktionerne i virksomheden. Vil og kan I foretage jer alle opgaver, eller er der noget, der skal outsources?

 

 

Podcast - Hvad gør andre iværksættere? 2-10 lektioner: Downloades her

Formål:

Podcast kan bruges i undervisningen på mange måder. Inden undervisningen, i undervisningen, efter undervisningen og fælles for podcast er, at det giver et anderledes indblik i iværksætteri, iværksætternes historie og deres lyst til at blive iværksætter.

 

Opgave:

 1. At lytte til én bestemt podcast, og bruge indholdet til diskussionsemne
 2. At lytte til én podcast, og herefter diskutere om iværksætteren har ret, eller bør gøre noget andet.
 3. Som opfølgning til f.eks. Løvens hule, hvordangik det deltagerne efterfølgende - Se Podcastserien: https://statum.dk/inspiration/bag-om-statum/podcast-loevens-hule/
 4. Høre nogle forskellige podcast, og herefter skal eleverne selv lave en podcast om deres egen virksomhed

Der findes mange flere måder, Podcast kan anvendes på. 

 

 

Markedsfør din virksomhed - 2 lektioner: Downloades her

Formål:

Eleverne skal arbejde med hvordan de synliggør deres ydelse eller produkt over for de kunder, de har valgt som målgruppe. Til dette forløb gennemgås powerpointen ”Markedsføring”: Downloades her. 

 

Opgave:

I denne opgave skal I lave en plan for, hvordan I vil markedsføre jeres virksomhed. Tag eventuelt udgangspunkt i nedenstående emner for at nå frem til hvilke markedsføringsmetoder og kanaler, I vil anvende, når I skal markedsføre jeres virksomhed.

 1. Målgruppen: Hvem skal købe jeres produkt/tjenesteydelse? Lav en segmentering og forklaring af hvem jeres målgruppe er.
 2. Formuler jeres mål: Hvad vil I opnå salg/Image?  Opstil jeres mål, og husk ét mål skal være målbart, tidsbestemt og realistisk - Dvs. prøv at lave beregninger på det - Hvor meget skal I sælge for, at kunne betale reklamen. Tænk på havd er det I gerne vil måle på: Salg i kr., salg i stk., kendskabsmål, osv.
 3. Budget: hvor meget må det koste? Prøv at undersøge, hvad forskellige rekalmemidler (salgsannoncer, tv-reklame, facebookbanner, radio-spots, outdoor-reklamer)  koster, før I kommer med jeres forslag til budget.
 4. Valg af parametre: Hvad skal fokus være, produkt, pris, promotion, distribution? Tænk over hvilken parameter, der er jeres vigtigste af de 4 P´er for jeres virksomhed eller produkt? Hvad skal reklamen mest fortælle/informere om?
 5. Hvordan når I bedst ud til jeres målgruppe? Reklame, artikler, film, tweets, ....?

 

 

Analyse af målgruppe - 2 lektioner: Downloades her

Formål:

Hvordan får eleverne markedsført deres produkt eller virksomhed mest optimalt? Det gør de ved at kende deres målgruppe. Eleverne arbejder i dette forløb med forskellige modeller, der kan lære dem deres målgruppe at kende. De skal lære Gallup-kompasset, Minerva-modellen, SMUK-modellen og conzoom at kende. Powerpointen "Segmentering" downloades her

 

Opgave:

I denne opgave, skal du bruge de forskellige segmenteringsværktøjer, og dermed lære dem at kende:

 1. På Conzoom kan man indtaste sin adresse, og se hvilket segment man tilhører. Indtast din adresse i feltet nederst på Conzoom-siden, og se hvad der siges om dig: https://conzoom.dk. Diskuter i jeres gruppe om I er enig i Conzoom´s inddeling på adressen, og hvorfor der måske kan være afvigelser i dette.
 2. Svar på de 9 spørgegrupper i Gallup-kompasset her, og find ud af hvilket segment i Gallup-kompasset, du tilhører.
  Gallup: http://tns-gallup.dk/kompas. Lav en samlet gallupundersøgelse for hele klassen/gruppen, når I alle har svaret på spørgsmålene og prøv at diskutere jeres fordeling i klassen/gruppen.
 3. Lav i gruppen en beskrivelse til Business Model Canvas af, hvem jeres målgruppe skal være. Brug fx Minerva-modellen eller Gallup-kompasset.
 4. Beskriv hvorfor jeres målgruppe synes godt om jeres produkt, dvs. hvordan jeres målgruppe vil opleve at jeres produkt/ydelse skaber værdi og dækker et behov hos dem.

 

 

Analyse af konkurrenter - 2 lektioner: Downloades her

Formål:

Eleverne skal lære deres virksomhed´s konkurrenter at kende, så de kan optimere deres egen virksomhed i samspil, med det etablerede marked. De skal blandt andet benytte en SWOT-analyse. Powerpointen ”Konkurrenter" downloades her.

 

Opgave:

Eleverne skal identificere, hvem er konkurrenterne til vores virksomhed? Dernæst arbejder eleverne i grupperne med disse spørgsmål (vedlagt i fil), og herefter præsentere grupperne deres konkurrenter for klassen. Klassen hjælper med at identificere evt. andre konkurrenter.

 

 

Vil du beskytte en app? - Hvordan gør du det? 1 lektion: Downloades her

Formål:

Eleverne får viden omkring udfordringerne med software rettigheder. Forløbet kan bruges som supplement til patent og rettigheder.  Eleverne gennemgår selv materialerne til dette, specielt for de elever der arbejder med idéer hvor der indgår en app.

Patent- og varemærkestyrelsen har lavet denne folder om beskyttelse: Downloades her 

 

  

IPR databaserne - Bliv klogere på din idé - 4 lektioner: Downloades her

Formål:

Eleverne skal have viden omkring IPR-databaserne, og forståelse for, at der kan søges hjælp via væksthuse og hos Patent- og varemærkestyrelsen.

Eleverne skal arbejde med spørgsmålet: Er min iværksætter idé god nok? Ud fra disse 4 spørgsmål:

 1. Hvad gør dit produkt unikt?        
 2. Må du lave det, du laver, og hedde det, du hedder?
 3. Kan du få eneretten til dit produkt?
 4. Kan du forsvare og håndhæve dine unikke rettigheder?

Vedlagt kan findes:

 

 

Udvikling af prototype og patentansøgning - 4 lektioner: Downloades her

Formål:

I dette forløb arbejdede eleverne med udvikling af emballagedesign, og nye prototyper. Eleverne får kendskab til prototypemuligheder, og at der skal testes flere gange undervejs i processen, herunder spørge målgruppen. Oplæg om Prototyper og Patentansøgninger downloades her.

 

Opgave: 

I denne opgave skal vi se på de forskellige muligheder indenfor rettigheder. Hvilke finder der og hvordan kan du som iværksætter beskytte dine rettigheder. 

 

 

Grow a Business - en forretningsmodel - Anvendelse af Grow af Business - 4-8 lektioner: Downloades her

Formål:

Grow a Business, er en skabelon og en metode, der gør det let at arbejde med videreudviklingen af forretningsmodellen. Modellen skal bruges i undervisningen, som dialogværktøj omkring virksomhedsidéen og andre muligheder. Typisk anvendes Grow a Business modellen efter gennemgang og brug af Business Model Canvas(BMC). Notatskema om GAB modellen downloades her.

Opgave: 

Med udgangspunkt i elevernes egen virksomhed, eller REC Watches, som de har arbejdet med i BMC opgaven, skal eleverne arbejde med Grow af Business modellen, diskutere mulighederne i den og prøve at udfylde den.

 

 

Business Model Canvas - introduktion! - 2 lektioner: Downloades her

Formål:

Business Model Canvas, forkortet BMC, er en skabelon og en metode, der gør det let at arbejde med udviklingen af en forretningsmodel. Ved at gennemarbejde skabelonen, og udfylde felterne i skabelonen, når man igennem overvejelser om både kunder, konkurrenter, økonomi, produkt, samt andre områder, man bør overveje, inden man beslutter sig for at starte virksomhed. Business Model Canvas bør indgå i alle forløb, i forbindelse med iværksætteri og arbejdet med at stifte virksomhed.

Opgave:

Forsøg at kortlægge virksomheden, REC Watches, som du lige har læst om, og gennemgået. Lav en forretningsmodel af REC Watches ud fra BMC, så godt som muligt. 
Undersøg gerne mere om REC Watches på nettet inden du udfylder et BMC. 
Herefter laves en gennemgang af REC Watches,og de Business Model Canvas, der er lavet på holdet. 
Hvad er lighederne og forskellene, i gruppernes løsninger. Hæng efterfølgende de udfyldte BMC op i undervisningslokalet til inspiration.

 

 

Test din Iværksætterdrøm - Pretotype først - 2-6 lektioner: Downloades her

Formål:

Eleverne skal have viden omkring Pretotyping, og forståelse for at Pretotyping kan betyde, at du undgår fejl, og sikre hurtigere svar på anvendelighed og brugbarhed af idéen. Pretotype It af Alberto Savoia downloades her

Opgave: 

Filmen kan bruges som oplæg til diskussion omkring pretotyping, og mulighederne med det. Eleverne/grupperne/Virksomhederne skal herefter se på egne muligheder for brug af pretotyping. Filmen er med til, at forklare nogle af de faldgruppe, man skal forsøge at undgå som iværksætter, og dermed sikre en lettere vej til opstart af virksomheden. 
Grupperne skal herefter prøve, at pretotype deres idé på nuværende tidspunkt, via tegninger, modeller eller lignende.
Hvordan kan de anvende det? Hvordan kan pretotyping bruges til at teste forretningsidéen og iværksætterdrømmen?